Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214204
Nazwa zawodu: Inżynier budowy dróg
Synteza zawodu: Opracowuje plany użytkowania dróg i ulic oraz lotnisk w strukturze przestrzennej; określa ich parametry geometryczne, takie jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne, poszerzenia, zjazdy i skrzyżowania, tworząc projekty dróg, ulic i lotnisk.
Zadania zawodowe: - opracowywanie projektów konstrukcji podbudowy dróg oraz określanie ich parametrów geotechnicznych, w celu ew. wymiany lub wzmocnienia podłoża gruntowego;
- opracowywanie projektów odwadniania dróg, ulic i lotnisk;
- konstruowanie ochrony od hałasu i projektowanie pasów zieleni;
- nadzorowanie wykonania robót drogowych;
- prowadzenie prac laboratoryjnych, określających parametry nawierzchni betonowych, brukowych, a zwłaszcza bitumicznych;
- ustalanie kosztorysów powyższych robót;
- współpraca przy określaniu elementów inżynierii ruchu, w szczególności przy określaniu parametrów sygnalizacji świetlnej;
- udział w projektowaniu mniejszych mostów i wiaduktów;
- projektowanie i nadzorowanie wykonywania poszerzeń, modernizacji i wzmocnień dróg i ulic oraz opracowywanie projektów placów publicznych lub fabrycznych oraz różnego rodzaju parkingów;
- monitorowanie stanu technicznego tych budowli oraz stosowanie środków zabezpieczających w postaci np. objazdów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - opracowywanie wjazdów na tereny obce, do garaży oraz prowadzenie nadzoru nad elementami tzw. małego drogownictwa, w postaci dróg, placów i ulic wewnętrznych, przemysłowych, rolniczych lub ewakuacyjnych;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej;
- wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958972, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON