Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 213902
Nazwa zawodu: Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
Synteza zawodu: Opracowuje firmową politykę bezpieczeństwa oraz odpowiednie regulaminy, wdraża je i nadzoruje przestrzegania ustalonych reguł; współdziała z administratorem systemów komputerów i administratorem sieci komputerowej, a także z innymi osobami odpowiedzialnymi ze obszary bezpieczeństwa, jak np. ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych itp.
Zadania zawodowe: - bieżący nadzór na przestrzeganiem firmowej polityki bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
- współpraca z administratorem systemu komputerowego i sieci teleinformatycznej w zakresie projektowania i rozbudowy infrastruktury, w celu uwzględnienia elementów wpływających na ich bezpieczeństwo;
- określanie fizycznych i logicznych metod ochrony dostępu do infrastruktury teleinformatycznej, określanie mechanizmów autoryzacji i uwierzytelniania;
- określanie stref i poziomów ochrony w zależności od dynamiki zmian infrastruktury teleinformatycznej i wykorzystywanych aplikacji;
- nadzór na elementami systemów komputerowych i sieci informatycznych wpływających na bezpieczeństwo i integralność danych;
- określanie zasad kontroli dostępu i uwierzytelniania użytkowników;
- stworzenie systemu wykrywania incydentów, mechanizmów reakcji na incydenty oraz procedur zabezpieczających przed powtórnym incydentami podobnej klasy;
- stałe aktualizowanie wiedzy na temat pojawiających się zagrożeń;
- szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności uświadamianie zagrożeń wynikających z ich naruszania;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970178, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON