Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 213104
Nazwa zawodu: Inżynier systemów komputerowych
Synteza zawodu: Nadzoruje, projektuje i konstruuje systemy komputerowe oraz tworzy oprogramowanie systemowe, posługując się znajomością stosowanego sprzętu i metod programowania systemowego oraz dokumentacją i informacjami aplikacyjnymi uzyskiwanymi od producentów, w celu budowy efektywnych systemów komputerowych, przystosowanych do realizacji określonych zadań; organizuje i nadzoruje obsługę, konserwację oraz prace remontowe sprzętu komputerowego i oprogramowania, posługując się znajomością istniejących systemów komputerowych, ich podstawowych zastosowań oraz dokumentacją techniczno-ruchową.
Zadania zawodowe: - projektowanie systemów komputerowych i oprogramowania stosowanych w danych dziedzinach gospodarki, np. systemów bankowych, systemów ubezpieczeniowych i asekuracyjnych, systemów sterowania procesami technologicznymi itp.;
- nadzorowanie, obsługiwanie komputerowych systemów sterujących procesami technologicznymi, tj. kontrolowanie prawidłowej pracy sprzętu i oprogramowania w czasie procesu technologicznego;
- analizowanie wartości technicznych stosowanego sprzętu komputerowego pod kątem spełniania warunków wymaganych przez konkretne zastosowania (aplikacje), w celu tworzenia kompletnego systemu komputerowego;
- opracowywanie systemów kontrolnych i testujących sprzęt i oprogramowanie projektowanego systemu komputerowego;
- opracowywanie i wdrażanie oprogramowania na poziomie systemu operacyjnego;
- określanie sposobu działania sprzętu komputerowego przez tworzenie standardów wejściowych i wyjściowych oraz algorytmów działania urządzeń i sposobu realizacji tych algorytmów;
- nadzorowanie budowy systemów komputerowych zgodnie z projektem i ustalonym harmonogramem kolejnych etapów montażu sprzętu i wdrażania oprogramowania;
- opracowywanie i wdrażanie w konkretnym systemie sposobów dostępności do danych zawartych w bazie;
- opracowywanie metod utajniania (szyfrowania) danych na podstawie warunków i wymagań stawianych przez użytkownika;
- modelowanie pracy systemów cyfrowych, w celu wykrycia krytycznych ścieżek pracy systemu oraz określenia jego możliwości realizacji danych programów systemowych;
- dobieranie aparatury kontrolno-pomiarowej i rejestrującej do badania i kontroli pracy urządzeń i sprzętu komputerowego;
- opracowywanie metod testowania i tworzenie programów testujących do kontroli pracy oprogramowania systemowego;
- nadzorowanie i obsługiwanie komputerowych systemów w ośrodkach obliczeniowych i podobnych instytucjach, w których komputery nie pracują w czasie rzeczywistym;
- nadzorowanie konserwacji sprzętu komputerowego przez upoważnionych pracowników technicznych i zapewnianie serwisu bieżącego;
- nadzorowanie systemów sterowania pod kątem realizacji założonych algorytmów sterowania oraz współpraca z inżynierem technicznym nad modyfikacją tych algorytmów lub ich zmianą;
- remontowanie systemów przetwarzania sygnałów i obrazów, urządzeń kontroli i pomiarów oraz komputerowych sterowników;
- obsługiwanie komputerowych programów narzędziowych stosowanych jako pomoc dla użytkowników (technolodzy, technicy, ekonomiści) i programistów;
- obsługiwanie systemów projektowania komputerowego i prowadzenie szkolenia konstruktorów i technologów wykorzystujących komputerowe projektowanie;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie zadań projektanta i analityka systemów komputerowych w wybranych ośrodkach projektowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968632, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON