Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 722101
Nazwa zawodu: Hartownik
Synteza zawodu: Samodzielnie wykonuje obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną stopów żelaza i metali nieżelaznych, zgodnie z dokumentacją techniczną, opisami wykonania pracy i instrukcjami; sporządza kąpiele, reguluje temperaturę pieców hartowniczych, określa czas nagrzewania, wygrzewania, studzenia, posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową oraz analizuje jej wskazania, prowadzi dokumentację wsadową i technologiczną.
Zadania zawodowe: - obsługa urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją technologiczną hartowania, odpuszczania i oksydowania detali, zabezpieczania przed nawęglaniem;
- kontrolowanie stanu technicznego oraz przygotowywanie do pracy zespołów i agregatów pieców gazowych, elektrycznych oporowych elektrodowo-solnych, tyglowych wannowych z atmosferami ochronnymi oraz pieców próżniowych i agregatów indukcyjnych;
- zapalanie, wygaszanie, włączanie i wyłączanie różnorodnych zespołów pieców gazowych (poziomych, pionowych, wgłębnych) i elektrycznych, sterowanie termiczną pracą pieców;
- uruchamianie przepływu kąpieli hartowniczych, regulowanie temperatury wody technologicznej, oleju hartowniczego zgodnie z wymogami technologii;
- przygotowywanie wsadu do obróbki cieplnej, ładowanie wsadu do koszy oraz zabezpieczanie go przed zerwaniem, wyboczeniem lub deformacjami;
- prowadzenie zabiegów obróbki cieplnej, tj. hartowania, odpuszczania wyżarzania: normalizującego (zupełne – niezupełne), izotermicznego, zmiękczającego, odprężającego, przeciwpłatkowego i przesycania;
- prawidłowe zaznaczanie miejsc badania twardości na detalach, przygotowywanie zgładów specjalnych, badanie jednorodności i rozkładu twardości wyrobów obrobionych cieplnie;
- wyżarzanie detali po spawaniu, wyżarzanie odprężające odlewów, wyżarzanie zmiękczające odkuwek po obróbce plastycznej;- piaskowanie detali po hartowaniu i lutowaniu za pomocą piaszczarki;
- hartowanie indukcyjne oraz hartowanie narzędzi ze stali szybkotnących;
- zabezpieczanie wsadu przed pęknięciami i innymi wadami hartowniczymi, za pomocą azbestu, blachy, drutu itp.;
- prowadzenie obróbki cieplno-chemicznej (azotowanie);- uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii;
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., bhp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie transportem wsadu do pieców oraz wyciąganiem gorącego wsadu z pieców do wanien hartowniczych;
- kierowanie pracą suwnic transporterów przy pracach przyjmowania wsadów i wysyłki obrobionych wyrobów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994195, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON