Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612905
Nazwa zawodu: Hodowca zwierząt laboratoryjnych
Synteza zawodu: Dobiera odpowiedni gatunek, rasę lub szczep zwierząt laboratoryjnych: myszy, szczurów, królików, owadów, zgodnie z wymaganym standardem jakościowo-użytkowym; pracuje nad uzyskiwaniem masowej populacji osobników.
Zadania zawodowe: - podejmowanie decyzji o wyborze kierunku hodowli zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców;
- kojarzenie i rozmnażanie zwierząt laboratoryjnych zgodnie z przyjętym kierunkiem chowu, rozpoznawanie cech płciowych;
- wychów młodych zwierząt zgodnie z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i przeznaczeniem-użytkowaniem;
- żywienie zgodnie z wymaganiami gatunkowymi, użytkowymi i wiekowymi;
- zakup, przechowywanie, konserwacja, wzbogacanie i porcjowanie pasz, normowanie i zadawanie;
- pielęgnowanie zwierząt: czyszczenie, zapewnianie ruchu; udostępnianie wybiegów, urządzeń zabawowych i treserów, rozładowywanie agresji, paniki, zwalczanie kanibalizmu;
- obserwacja kondycji zwierząt, wyglądu, zachowania, ocena zdrowia na podstawie cech zewnętrznych, apetytu itp.;
- selekcjonowanie zwierząt, usuwanie osobników nieosiągających odpowiednich standardów hodowlanych lub użytkowych;
- znakowanie i rejestracja populacji zgodnie z wymaganiami hodowlanymi i użytkowymi; dbanie o higienę pomieszczeń: odkażanie, czyszczenie, usuwanie odchodów, ich utylizacja;
- wyposażanie pomieszczeń w sprzęt i urządzenia: karmidła, poidła, klatki, maty, urządzenia do czyszczenia zwierząt i pomieszczeń; konserwacja, naprawy i uzupełnianie sprzętu;
- zapewnianie opieki lekarza weterynarii, pomocy fachowej specjalistów;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- sprzedaż materiału hodowlanego i użytkowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986046, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON