Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245302
Nazwa zawodu: Artysta muzyk wokalista
Synteza zawodu: Wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.
Zadania zawodowe: - utrzymywanie ciągłej sprawności aparatu głosowego poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, uwzględniających fizjologię aparatu głosowego, rodzaj głosu i indywidualne możliwości śpiewaka;
- odczytywanie zapisu nutowego utworu muzycznego głosem i grając na instrumencie;
- opanowywanie pamięciowe tekstu nutowego, słownego oraz wskazówek dotyczących ruchu scenicznego, jeśli wymaga tego rodzaj występu, do którego się przygotowuje;
- ćwiczenie i rozwijanie swoich umiejętności wokalnych w zakresie techniki emisji głosu oraz dykcji;
- poszerzanie repertuaru wykonywanych dzieł muzycznych we współpracy z innymi muzykami i samodzielnie;
- branie udziału w próbach do występów artystycznych solowych oraz zespołowych pod kierunkiem dyrygenta oraz reżysera, zależnie od rodzaju przedsięwzięcia artystycznego;
- wykonywanie zadań aktorskich i układów choreograficznych, jeśli wymaga tego przedsięwzięcie artystyczne, w którym bierze udział (np. opera, występ estradowy, film, spektakl w teatrze muzycznym);
- wykonywanie charakteryzacji własnej twarzy i ciała odpowiednio do zaprojektowanej scenografii spektaklu operowego, filmu itp.;
- współpraca z projektantem i wykonawcą kostiumów scenicznych i filmowych dla uzyskania najdogodniejszych warunków do wykonania partii wokalnej;
- wykonywanie publiczne utworów muzycznych w charakterze solisty, który jest jednocześnie autorem lub współautorem koncepcji interpretacyjnej wykonywanych dział;
- branie udziału w publicznym wykonywaniu utworów muzycznych w charakterze członka zespołu muzyków;
- branie udziału, w charakterze solisty lub członka zespołu muzyków, w próbach do nagrań oraz nagraniach utworów muzycznych w warunkach studyjnych dla celów fonograficznych;
- branie udziału w przedsięwzięciach muzycznych i artystycznych przekazywanych bezpośrednio na żywo, za pomocą techniki radiowej i telewizyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie pracy pedagoga swojej specjalności;
- kierowanie zespołem wokalnym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19318462, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON