Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocze¶nienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi ¶wiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jeste¶my do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612902
Nazwa zawodu: Hodowca jedwabników
Synteza zawodu: Prowadzi hodowlę jedwabników, nasadzenia drzew morwowych, zbiera li¶cie morwy na paszę dla jedwabników, żywi i pielęgnuje g±sienice oraz przygotowuje kokony do sprzedaży.
Zadania zawodowe: - zawieranie umów kontraktacyjnych;
- przygotowywanie pomieszczeń (wychowalni dla jedwabników), wyposażanie ich w etażerki hodowlane, półki wisz±ce, stojaki, oprzędniki itp.;
- kontrolowanie temperatury i wilgotno¶ci w wychowalni w czasie całego cyklu produkcyjnego;
- kontrolowanie przebiegu wylęgu jaj i przegarnianie greny;
- zbieranie li¶ci z morwy i żywienie nimi g±sienic, kontrolowanie zżerania li¶ci oraz czyszczenie legowiska z kału;
- czuwanie nad równomiernym rozłożeniem g±sienic na żerowisku, rozrzedzanie g±sienic w miarę ich wzrostu;
- kontrolowanie każdego z czterech przebiegów linienia g±sienic;
- rozkładanie na półkach (po czwartym linieniu) odpowiedniej liczby oprzędników;
- zbieranie z oprzędników kokonów, sortowanie ich na zdrowe, głuche, poplamione itp.;
- dostarczanie kokonów do punktu skupu lub zamarzanie ich nad par± wodn± w celu zabicia znajduj±cych się wewn±trz poczwarek;
- przestrzeganie w czasie cyklu produkcyjnego higieny pomieszczeń, dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętu przed rozpoczęciem następnego cyklu produkcyjnego;
- prowadzenie odpowiednich notatek, dokumentacji produkcji i kalkulacji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalno¶ć została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatno¶ci | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19293788, aktualnie przegl±da j± 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON