Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612201
Nazwa zawodu: Hodowca drobiu
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz prowadzi sprzedaż drobiu i produktów drobiarskich.
Zadania zawodowe: - podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i wielkości produkcji drobiu i produktów drobiarskich na podstawie oceny możliwości produkcyjnych;
- zapewnianie wybranym grupom drobiu odpowiednich pomieszczeń i temperatury przebywania, w zależności od cech rasowych, gatunkowych, użytkowych i wiekowych;
- modernizowanie pomieszczeń i wyposażanie w sprzęt: poidła, karmniki, zgarniacze, wózki paszowe i transportowe, wagi, klatki, urządzenia do znakowania, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, świetlne, opakowania;
- pielęgnowanie i żywienie drobiu zgodne z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i wiekiem;
- gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz;
- przeprowadzanie kontroli wagowej drobiu i obliczanie przyrostów;
- selekcjonowanie i znakowanie drobiu;
- kojarzenie hodowlane i użytkowe drobiu, prowadzenie wylęgu;
- sprzedawanie produktów: sztuk żywych, ubitych, jaj, pierza;
- zagospodarowywanie odchodów i odpadów, odkażanie kurników i pomieszczeń, dezynfekowanie urządzeń;
- przestrzeganie przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń drobiu i chorób odzwierzęcych;
- zapewnianie stałej pomocy i kontroli lekarza weterynarii;
- współpraca ze specjalistami i doradcami związków branżowych w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych;
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987992, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON