Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612105
Nazwa zawodu: Hodowca zwierząt futerkowych
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą zwierząt futerkowych, takich jak: lisy, norki, nutrie, szynszyle, fretki, tchórzofretki, jenoty, króliki, a także prowadzi zbyt skór oraz mięsa.
Zadania zawodowe: - analizowanie i ocenianie możliwości prowadzenia racjonalnej hodowli i chowu towarowego zwierząt futerkowych, dobieranie odpowiedniego gatunku, rasy i typu użytkowego zwierząt do posiadanych lub planowanych warunków, wybór osobników do hodowli i chowu produkcyjnego, określanie wielkości stada oraz cyklów produkcji towarowej;
- gromadzenie pasz, przechowywanie w chłodniach, konserwowanie, porcjowanie, uzdatnianie, wzbogacanie, normowanie i zadawanie;
- chwytanie, poskramianie i unieruchamianie zwierząt na potrzeby hodowlane, selekcyjne, higieniczne, weterynaryjne oraz znakowanie i przemieszczanie osobników;
- kojarzenie hodowlane i użytkowe, prowadzenie rozpłodu i wychowu młodych zwierząt;
- rozróżnianie podstawowych objawów chorobowych, schorzeń, zagrożeń środowiskowych i kanibalizmu;
- dobór właściwych środków profilaktycznych, dezynfekcyjnych oraz ich właściwe oznakowanie, przechowywanie i stosowanie;
- odkażanie pomieszczeń dla zwierząt, czyszczenie i konserwowanie urządzeń: klatek, karmników, poideł, kotników, wybiegów itp.;
- utrzymywanie higieny i czystości w kuchni, magazynach, paszarniach, chłodniach i przechowalniach;
- dokonywanie selekcji, uboju, skórowania, mizdrowania skór oraz przygotowanie do przechowywania i transportu;
- prowadzenie marketingu, promocji produkcji i sprzedaży (skór oraz mięsa);
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- korzystanie z pomocy fachowców z branży, związków hodowlanych, z osiągnięć nauki, wprowadzanie nowych technologii produkcji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966664, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON