Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612104
Nazwa zawodu: Hodowca trzody chlewnej
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą trzody chlewnej oraz zbytem sztuk żywych czy mięsa.
Zadania zawodowe: - określanie kierunku produkcji, dobór odpowiedniego typu użytkowego (rasy) zwierząt, wybór sztuk do hodowli i chowu oraz określanie wielkości stada i docelowej produkcji;
- zapewnianie warunków produkcji (głównie pomieszczeń) różnym grupom wiekowym;
- gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz; ocena ich wartości, dostosowanie do wieku zwierząt i kierunku produkcji;
- żywienie oraz pielęgnowanie zgodnie z przyjętym kierunkiem produkcji;
- kontrola przyrostów, tj. ważenie i obliczanie nakładów w stosunku do efektów;
- selekcjonowanie zwierząt oraz ich znakowanie;
- kojarzenie użytkowe i hodowlane;
- wyposażanie w sprzęt i modernizacja pomieszczeń;
- usuwanie obornika, gnojowicy i odkażanie pomieszczeń;
- sprzedaż produkcji: żywych zwierząt, mięsa i skór;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- współpraca ze specjalistami, doradcami związków branżowych i hodowlanych w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647020, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON