Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612103
Nazwa zawodu: Hodowca owiec
Synteza zawodu: Planuje, organizuje, wykonuje prace związane z chowem i hodowlą owiec oraz zbytem zwierząt żywych, wełny, skór i mięsa.
Zadania zawodowe: - wybór rasy i typu użytkowego owiec oraz sztuk do hodowli i chowu, określenie wielkości stada na podstawie możliwości produkcyjnych;
- zapewnianie prawidłowych warunków chowu, wychowu i hodowli;
- żywienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z przyjętym kierunkiem produkcji, dostosowanie żywienia do wieku i produkcji;
- gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz, ocena organoleptyczna pasz;
- strzyżenie owiec, przechowywanie i magazynowanie runa;
- kontrola przyrostów, ważenie i obliczanie efektów w stosunku do nakładów;
- selekcjonowanie i znakowanie zwierząt;
- kojarzenie hodowlane i użytkowe;
- wyposażanie w sprzęt oraz modernizacja urządzeń i pomieszczeń;
- zagospodarowanie obornika i odpadów, utrzymywanie higieny pomieszczeń;
- sprzedaż produkcji: żywych zwierząt, wełny, skór, mięsa, mleka i ewentualnie produktów przetworzonych: twarogów i sera;
- przestrzeganie przepisów higieny w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- współpraca ze specjalistami oraz doradcami związków branżowych i produkcyjnych w celu uzyskania lepszych wyników produkcyjnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965130, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON