Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612102
Nazwa zawodu: Hodowca koni
Synteza zawodu: Planuje, organizuje, nadzoruje oraz wykonuje czynności związane z chowem i hodowlą koni; prowadzi zbyt sztuk hodowlanych i użytkowych.
Zadania zawodowe: - ocena możliwości hodowli i planowanie wielkości stada;
- ocena cech rasowych, użytkowych i osobniczych oraz wybór osobników do kojarzeń użytkowych i hodowli;
- zapewnianie prawidłowych warunków chowu i hodowli;
- zapewnianie ilości i jakości pasz; żywienie (porcjowanie i zadawanie pasz, pojenie) zgodnie z wiekiem i użytkowaniem;
- wychów i przygotowanie młodych osobników do pracy;
- prowadzenie rozrodu i kojarzenie hodowlane;
- selekcja i wychów poszczególnych osobników zależnie od możliwości ich dalszego wykorzystania;
- codzienna pielęgnacja i użytkowanie gospodarcze oraz hodowlane;
- zapewnianie opieki zdrowotnej i użytkowej: korekta kopyt, kucie, objuczenie itp.;
- prowadzenie codziennych obserwacji osobniczych, wyciąganie wniosków i formułowanie spostrzeżeń, dokonywanie korekt dalszego postępowania;
- utrzymywanie koni oraz ich pomieszczeń w należytej czystości, usuwanie obornika, stosowanie codziennych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;
- przestrzeganie terminów przemieszczeń klaczy źrebnych, izolowanie ich w porodówkach, zapewnianie racjonalnego wychowu i pielęgnowania źrebiąt i ogierów;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- sprzedaż sztuk hodowlanych i użytkowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970112, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON