Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341501
Nazwa zawodu: Handlowiec
Synteza zawodu: Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych; bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne; identyfikuje bariery występujące w handlu, w tym bariery taryfowe i pozataryfowe oraz określa sposoby ich pokonywania; określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, mające na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług; analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej podmiotu gospodarczego.
Zadania zawodowe: - organizacja komórki handlowej w firmie produkcyjno-usługowej;
- organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego);
- prowadzenie działalności akwizycyjnej;
- planowanie poziomu, struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym formy internetowej);
- samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy, programu jej wdrożenia; - badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów; podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych; wykorzystywanie różnych form marketingowych;
- prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług; przygotowywanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych;
- analiza skuteczności oraz efektywności różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji; określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta;
- stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów;
- analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów handlowych;
- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania prawa o ochronie konkurencji i konsumenta oraz o uczciwej konkurencji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca w komórkach handlowo-marketingowych we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz samodzielne prowadzenie małej firmy handlowej;
- praca w instytucjach kontroli handlu (Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta itp.).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994210, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON