Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 322101
Nazwa zawodu: Higienistka szkolna
Synteza zawodu: Nadzoruje stan sanitarny placówek nauczania i wychowania (szkół, przedszkoli, internatów, poradni medycyny szkolnej), stan zdrowia i rozwoju uczniów oraz oświatę zdrowotną w szkolnictwie.
Zadania zawodowe: ـ zbieranie informacji dotyczących stanu zdrowia i rozwoju uczniów (wywiady z rodzicami, rozmowy z dziećmi);
ـ ustalanie z kierownictwem placówki oświatowej wymogów dotyczących jej stanu sanitarnego (utrzymania czystości i porządku), nadzorowanie żywienia pod względem higienicznym oraz wartościowym - w szkole, internacie, na koloniach i obozach;
ـ wykonywanie badań i pomiarów wysokości oraz ciężaru ciała, obwodu klatki piersiowej, siły mięśni, pojemności płuc, grubości tkanki tłuszczowej, tętna, temperatury i ciśnienia krwi, w celu wczesnego wykrycia odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju dzieci;
ـ udział w wykonywaniu powszechnych badań przesiewowych (badanie ostrości wzroku, widzenia barwnego, słuchu, mowy, układu kostnego, postawy - przy zastosowaniu testu przesiewowego);
ـ nadzorowanie przestrzegania zasad higieny przez cały personel zatrudniony w placówce oświatowej;
ـ udział w orzekaniu o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych (dojrzałość szkolna), o warunkach zdrowotnych do dalszego kształcenia i wyboru zawodu, udziale w lekcjach wf i zajęciach sportowych;
ـ udział w kwalifikowaniu dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie, obozy, turnusy zdrowotne);
ـ wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzenie dokumentacji szczepień, przechowywanie szczepionek;
ـ wykonywanie na zlecenie lekarza wstrzyknięć podskórnych, domięśniowych i śródskórnych;
ـ przygotowywanie zapotrzebowania na leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej;
ـ udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach na terenie swej pracy;
- ścisła współpraca z kierownictwem szkoły, wychowawcami i radą pedagogiczną w zakresie wychowania zdrowotnego w środowisku nauczania i wychowania;
- prowadzenie dokumentacji (karty zdrowia, druki skierowań do lekarza specjalisty, książka zabiegów, arkusze wypadkowe itp.);
- nadzorowanie i przeprowadzenie akcji dezynfekcyjnych na terenie placówki oświatowej, spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych, wszawicy itp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988017, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON