Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3221
Nazwa zawodu: Higieniści
Synteza zawodu: świadczą pomoc i doradztwo w zakresie przywracania lub polepszania warunków sanitarnych, jak też nadzorują wcielanie w życie tych przedsięwzięć; sprawują również funkcje nadzorcze i kontrolne w zakresie higieny i potrzeb zdrowotnych danego środowiska społecznego oraz jakości środowiska naturalnego; zajmują się promocją zdrowia i oświatą sanitarną.
Zadania zawodowe: - rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych środowiska;
- dokonywanie inspekcji i dawanie rad na temat stanu sanitarnego i technik jego poprawy;
- inicjowanie akcji dla utrzymania lub polepszenia stanu higienicznego i zapobieżenia zatruciu wody, powietrza, żywności i gleby;
- promowanie przedsięwzięć, takich jak: kontrole zachorowalności, zapobieganie zatruciom, higieniczna dostawa żywności, właściwy wywóz śmieci oraz utrzymywanie w czystości miejsc publicznych;
- zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, pasożytniczych i epidemicznych poprzez dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację i szczepienia ochronne; organizowanie pokazów, prowadzenie wykładów i pogadanek oraz rozprowadzanie materiałów promujących skuteczne działania i techniki sanitarne;
- sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym placówek nauczania i wychowania i jakością zdrowotną żywności oraz przedmiotów użytkowych;
- wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych do identyfikacji i rozwiązywania problemów powstałych w czasie pracy;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19314472, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON