Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244203
Nazwa zawodu: Historyk sztuki
Synteza zawodu: Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.
Zadania zawodowe: - prowadzenie kwerend w muzeach, archiwach i instytucjach mających zbiory dzieł sztuki lub dokumenty;
- udział w urządzaniu wnętrz ekspozycyjnych zabytkami, rekonstrukcjami i nowymi nabytkami;
- prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i wykonywanie opracowań naukowych; sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi;
- nadzór nad prawidłowym eksponowaniem dzieł sztuki;
- opiniowanie i wycenianie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
- udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez własną instytucję bądź pełnienie funkcji komisarza wystaw organizowanych przez inne instytucje;
- prowadzenie katalogu naukowego i kartoteki rzeczowej;
- udział w posiedzeniach komisji muzealnych i architektoniczno-konserwatorskich;
- udział w szkoleniach przewodników po muzeach, galeriach, itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności naukowej w zakresie teorii historii sztuki;
- wykonywanie ekspertyzy w galeriach sztuki i innych instytucjach zajmujących się obrotem dziełami sztuki;
- współpraca z wydawnictwami, ośrodkami dokumentacji zabytków, służbami konserwatorskimi;
- prowadzenie prywatnej galerii lub salonu wystawienniczego;
- prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu historii sztuki;
- praca w charakterze przewodnika po muzeach, galeriach itp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19294785, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON