Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245204
Nazwa zawodu: Artysta rzeźbiarz
Synteza zawodu: Projektuje i wykonuje rzeźby figuralne (posągi, głowy, popiersia), pomnikowe, nagrobne, dekoracyjne i abstrakcyjne w różnych materiałach plastycznych: kamieniu, drewnie, gipsie, metalu, glinie, masach ceramicznych, wosku, kości słoniowej, lace, kamieniach szlachetnych oraz tworzywach sztucznych; używa dłut, świdrów, noży; komponuje przestrzeń wokół pomników lub innych rzeźb przestrzennych; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach.
Zadania zawodowe: - wykonywanie szkiców dzieła rzeźbiarskiego zgodnie z koncepcją artystyczną oraz zamówieniem zleceniodawcy;
- sporządzanie modeli rzeźby w glinie lub gipsie, służących za wzór rzeźby;
- odlewanie (lub nadzorowanie) modelu rzeźby z gipsu lub gliny w wybranym tworzywie - w metalu lub stopie metali (brązie, spiżu);
- wybór odpowiedniego surowca do projektowanej rzeźby: kamienia, drewna, metalu lub jego stopu, gliny, gipsu, kości słoniowej, masy ceramicznej itp., o wymaganej jakości i konsystencji;
- kształtowanie bryły z wybranego materiału plastycznego przez przeniesienie wymiarów modela na blok;
- cięcie surowca odpowiednimi narzędziami: dłutami, świdrami, nożami; formowanie masy i linii rzeźby w taki sposób, aby otrzymać kompozycję harmonijną i piękną - zgodnie z projektem;
- opracowywanie powierzchni rzeźby: wykańczanie konturów i wyrównywanie jej powierzchni przez: polerowanie, szlifowanie, cyzelowanie, repulsowanie, polichromowanie lub nasycanie odpowiednimi substancjami chemicznymi - w zależności od przyjętej techniki rzeźbiarskiej;
- przy tworzeniu rzeźb składających się z kilku form - łączenie poszczególnych elementów rzeźby czopami;
- sytuowanie bryły rzeźbiarskiej w przestrzeni w porozumieniu z architektem i zleceniodawcą;
- poszukiwanie nowych rozwiązań artystycznych oraz możliwości stosowania nowych materiałów;
- eksponowanie i organizowanie wystaw własnej twórczości.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej;
- uczestniczenie w plenerach, konkursach lub wystawach krajowych lub zagranicznych;
- wykonywanie ekspertyz konserwatorskich.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996668, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON