Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 811301
Nazwa zawodu: Górnik eksploatacji otworowej
Synteza zawodu: Kieruje procesami wydobywania, magazynowania i transportu ropy lub gazu, siarki, soli; obsługuje urządzenia wydobywcze ropy lub gazu: pompy, głowice wydobywcze, oddzielacze, aparaty wysokociśnieniowe, tłocznie ropne, oczyszczalniki i adsorbery; włącza i wyłącza odwierty, syfonuje odwierty i oddzielacze; dawkuje środki zabezpieczające przed tworzeniem się hydratów; prowadzi eksploatację siarki - otworową metodą podziemnego wytopu, lub eksploatację soli - metodą ługowania.
Zadania zawodowe: - stawianie i składanie trójnogów i masztów nad odwiertem;
- przygotowywanie urządzeń wyciągowych i wiertniczych do pracy w odwiercie; prowadzenie wyciągów samojezdnych na terenie obszaru górniczego;
- zapuszczanie i wyciąganie pomp wgłębnych, odśrodkowych i wyporowych;
- prowadzenie eksploatacji ropy lub gazu metodami wtórnymi przez zatłaczanie do złoża gazu, powietrza i wody;
- opróżnianie odwaniaczy na trasach gazociągów, uzupełnianie metanolu w zbiornikach dawkujących;
- włączanie i wyłączanie z eksploatacji odwiertów ropnych lub gazowych;
- zwiększanie wydobycia ropy lub gazu przez: szczelinowanie, kwasowanie, hydroperforowanie, płukanie i cementowanie odwiertów;
- przetłaczanie i oczyszczanie ropy lub gazu; regulowanie urządzeń tłocznych i oczyszczających;
- obsługiwanie grup odwiertów i urządzeń kieratowych do pompowania ropy, urządzeń do rozdziału faz: gazu, ropy, wody;
- syfonowanie odwiertów gazowych i opróżnianie oddzielaczy przy odwiertach;
- dokonywanie pomiarów ilości wydobywanej ropy, gazu, wody i dokonywanie odczytów oraz rejestrowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych: analizatorów, manometrów, przepływomierzy, pływakowskazów, termometrów;
- prowadzenie konserwacji ciśnieniowych urządzeń wydobywczych;
- podłączanie i przełączanie instalacji uzbrojeniowej otworów eksploatacyjnych: rurociągów, armatury i przyrządów kontrolno-pomiarowych; usuwanie nieszczelności w instalacji;,br>- regulowanie dopływu do otworów eksploatowanych mediów energetycznych: gorącej wody pod wysokim ciśnieniem, półsolanki, oleju, sprężonego powietrza;
- kontrolowanie przebiegu topienia siarki lub ługowania solanki na podstawie ustaleń aparatury kontrolno-pomiarowej;
- regulowanie wypływu siarki lub solanki i wody ze złoża;
- sprawdzanie kierunku pędzenia ługu lub siarki chodnikami i komorami;
- regulowanie zaworów wodnych, mierzenie stężenia solanki oraz kontrolowanie ciśnienia przepływu wody;
- współpraca z obsługą zbiorników i pomp do siarki lub ługu;
- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
- udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych (np. osłon części ruchomych w maszynach).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957800, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON