Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 711102
Nazwa zawodu: Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z zabezpieczeniem skarp na poziomach eksploatacyjnych i nadkładu odkrywki oraz z usuwaniem nawisów i urabianiem głazów narzutowych i wtrąceń skalnych; zabezpiecza wyrobiska przed wdarciem się wody; posługuje się sprzętem wiertniczym dostosowanym do jakości urabianych skał, materiałem wybuchowym, sprzętem strzałowym, kilofem, łopatą, łomem, ewentualnie liną i pasem bezpieczeństwa, sprzętem wiertniczym, kopalniakami lub elementami stalowej obudowy chodnikowej, tarcicą, wykładzinami żelbetowymi.
Zadania zawodowe: -­ kontrolowanie ustawienia kąta nachylenia ścian wyrobiska, ociosu, wkopu, skarpy lub nasypu;
-­ dokonywanie przeglądu miejsc pracy oraz usuwanie ewentualnie występujących zagrożeń;
-­ kierowanie i dokonywanie obrywki wysokich skarp;
-­ wykonywanie robót strzałowych dla obrywki;
-­ zabezpieczanie nie dających się usunąć zwisów;
-­ dokonywanie obrywki przodka po strzelaniu;
-­ rozmieszczanie otworów strzałowych;
-­ usuwanie lub rozstrzeliwanie głazów odkrywanych w skarpach na poziomie wydobywczym;
-­ organizowanie prawidłowej współpracy zespołu z koparką.
-­ dokonywanie drążenia chodników odwadniających w złożu wg ustalonej w dokumentacji technologii;
-­ urabianie calizny w przodku za pomocą materiałów wybuchowych lub kombajnu chodnikowego;
-­ ładowanie urobku ręcznie lub ładowarką mechaniczną.
-­ wykonywanie obudowy drewnianej lub stalowej chodnika;
-­ przedłużanie w miarę postępu chodnika przenośnika zgrzebłowego i toru dostawczego;
-­ wykonywanie przebudów chodników ulegających deformacjom i zagrożonych zniszczeniem;
-­ likwidowanie chodników zbędnych;
-­ pobieranie materiałów wybuchowych i transportowanie ich do miejsca pracy;
-­ wykonywanie transportu bliskiego materiałów niezbędnych do realizacji zadań dniówki.
-­ udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego;
-­ utrzymywanie pionowości i przekroju w przodku szybowym;
-­ utrzymywanie wyznaczonego kierunku i wymiarów oraz niwelacji w przodku korytarzowym i komorowym;
-­ odwadnianie przodka w przypadku dopływu wody;
-­ przedłużanie lutniociągów oraz rurociągów powietrza sprężonego i wodnych;
-­ dokonywanie wierceń otworów strzałowych w odkrywce o długości dostosowanej do wysokości ściany lub podpiętra;
-­ poszerzanie dna otworów dla strzelania kamufletowego;
-­ ładowanie otworów materiałem wybuchowym, podłączanie do linii strzałowej i odpalanie;
-­ wykonywanie podkopów w celu uzyskania wielkich brył kamienia z ich zabezpieczeniem stosami drewnianymi lub filarami calizny;
-­ oddzielanie podkopanej skały od calizny wzdłuż płaszczyzn zmniejszonej spoistości za pomocą klinów lub gęstych małych ładunków materiału wybuchowego;
-­ utrzymywanie przepisowego nachylenia skarp;
-­ unikanie nawisów skalnych, a w razie ich powstania - wycofanie załogi i zlikwidowanie nawisów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978769, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON