Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 711101
Nazwa zawodu: Górnik eksploatacji podziemnej
Synteza zawodu: Wykonuje zasadnicze prace w przodkach eksploatacyjnych (ściany, zabierki, komory) oraz przygotowawczych i udostępniających (chodniki węglowe, kamienno-węglowe i kamienne, przybierki, szyby, szybiki i wielkowymiarowe wyrobiska kapitalne) zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi, posługując się w zależności od potrzeb narzędziami ręcznymi (wiertarka, kilof, łom, młot, klucz fajkowy itp.) lub mechanicznymi (wrębiarka, wręboładowarka, kombajn chodnikowy lub ścianowy, ładowarka itp.); montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego typu uzbrojenia i wyposażenia wyrobisk dołowych w celu zapewnienia ciągłości ruchu dołu kopalni; posługuje się różnego typu wielokrążkami, windami BKS, windami rabunkowymi, lewarami, zestawem narzędzi ślusarskich, pazurem, siekierą, piłą, kilofem, łopatą itp.
Zadania zawodowe: - kontrolowanie bezpieczeństwa w przodku przed przystąpieniem zespołu do pracy i w trakcie pracy;
-­ wykonywanie obrywki luźnych brył skalnych ze stropu i ociosów;
­- wiercenie otworów strzałowych;
- ­ opylanie przodka chodnikowego pyłem kamiennym lub zraszanie przodka;
-­ wykonywanie kompleksu operacji związanych z załadowaniem materiałów wybuchowych do otworów, ich łączeniem w serie i odpalaniem, zgodnie z metryką strzałową zatwierdzoną przez kierownika robót górniczych;
­- sprawdzanie kompletności odstrzału, usuwanie ewentualnych niewypałów;
-­ zakładanie obudowy tymczasowej;
-­ ładowanie urobku, rozdrabnianie wielkich brył;
-­ wykonanie obudowy ostatecznej: drewnianej, stalowej lub mieszanej, ewentualnie kotwiowej, zgodnie z ustaleniami "Książki obudowy";
- ­ uzupełnianie i wymienianie obudowy w wyrobiskach kopalnianych w celu ich zabezpieczenia przed opadem mas i brył skalnych ze stropu i ociosów, posługując się takimi narzędziami i materiałami, jak:­
- montowanie rurociągów wodnych, podsadzkowych, powietrza sprężonego, kabli energetycznych i łącznościowych w szybach;
­- montowanie, demontowanie i naprawianie torowisk przewozu głównego i oddziałowego;
­- przygotowywanie materiałów do robót zbrojeniowych w szybach i szybikach, na trasach przewozu głównego oraz na drogach dostawy urobku i dostawy materiałów;
-­ wykuwanie gniazd w obudowie szybów i montowanie dźwigarów, pomostów oraz drabin w przedziałach drabinowych;
­- usuwanie obudów i likwidowanie wybranej przestrzeni w wyrobiskach ścianowych oraz wyrobiskach zabierkowych i chodnikowych przez planowe, celowe wywoływanie zawału skał stropowych w celu eliminowania zbędnych pustek w górotworze;
­- udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: ­- kierowanie pracą zespołu wieloosobowego o wyspecjalizowanych zakresach czynności w przodku (wymagane dodatkowo uprawnienia "przodowego").Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20527103, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON