Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 211402
Nazwa zawodu: Geograf
Synteza zawodu: Zajmuje się poznawaniem i interpretacją zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie; bada współzależności między elementami środowiska geograficznego, dokonuje oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań terenowych, laboratoryjnych i kameralnych głównych elementów środowiska przyrodniczego: ukształtowania terenu, klimatu, wody, gleby, roślinności;
- identyfikacja związków między składnikami geosystemów przyrodniczych i ich formalizacja w postaci modelowej;
- wydzielanie przestrzennych jednostek przyrodniczych i ich hierarchiczna klasyfikacja;
- badanie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i przygotowywanie ocen i ekspertyz stanu środowiska;
- badanie przestrzennego zróżnicowania procesów demograficznych (ruch naturalny i migracje);
- badanie struktury i rozwoju systemów osadniczych;
- badanie zmian przestrzennej organizacji różnych forma aktywności gospodarczej (usługi rynkowe i nierynkowe, przemysł, rolnictwo);
- badanie przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności (ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, zatrudnienie, wypoczynek, bezpieczeństwo);
- badanie zmian mapy politycznej świata, podziałów administracyjnych i preferencji wyborczych;
- tworzenie banków informacji i opracowywanie analiz zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, gospodarczych, społecznych), z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej, opracowań kartograficznych, zdjęć lotniczych oraz obrazów satelitarnych;
- redagowanie map ogólnogeograficznych, topograficznych i tematycznych (w tym map szkolnych, turystycznych, sozologicznych, map dotykowych dla niewidomych), atlasów, globusów;
- wykonywanie diagnoz i ekspertyz zagospodarowania przestrzennego na potrzeby władz lokalnych i regionalnych;
- opracowywanie referatów naukowych i raportów;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986149, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON