Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 211401
Nazwa zawodu: Geofizyk
Synteza zawodu: Prowadzi badania cech fizycznych skał, gruntów i wód podziemnych za pomocą specjalistycznej aparatury oraz ulepsza metody tych badań; wykonuje badania z powierzchni ziemi, w otworach wiertniczych, w wyrobiskach górniczych, a także z samolotów - na potrzeby geologii podstawowej w celu rozpoznania płytkich i głębokich struktur geologicznych w skali regionalnej oraz rozpoznania zasięgu i zasobów złóż kopalin użytecznych, a także na potrzeby górnictwa, hydrogeologii oraz budownictwa.
Zadania zawodowe: - dokonywanie pomiarów temperatury skał, gruntów i wód podziemnych;
- dokonywanie pomiarów grawimetrycznych (siły ciężkości);
- wykonywanie pomiarów elektrycznych właściwości skał, gruntów i wód podziemnych; badanie przydatności fal sejsmicznych wywoływanych trzęsieniami ziemi i wywoływanych sztucznie;
- dokonywanie pomiarów mikrotrzasków w wyrobiskach górniczych i na obszarach zagrożonych osuwiskami;
- prognozowanie zagrożeń tąpnięciami wyrobisk górniczych;
- wykonywanie pomiarów promieniotwórczości skał, gruntów i wód podziemnych;
- opracowywanie map geofizycznych, od skali regionalnej do szczegółowych, przeznaczonych dla określonych obiektów inżynierskich;
- opracowywanie operatów geofizycznych na potrzeby górnictwa i budownictwa;
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników w zakresie badań i opracowań geofizycznych;
- pełnienie funkcji doradczych w nadzorze górniczym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958892, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON