Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244101
Nazwa zawodu: Archeolog
Synteza zawodu: Zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem minionych kultur, dziejów, a nawet wydarzeń z przeszłości na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych i in.; poszukiwaniem, badaniem, dokumentowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem światu naukowemu oraz szerokiej publiczności materialnych pozostałości przeszłości, będących tworami człowieka (zwanych dalej zabytkami)
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań powierzchniowych w celu odkrycia i udokumentowania stanowisk archeologicznych;
- prowadzenie prac wykopaliskowych badawczych;
- prowadzenie prac wykopaliskowych typu ratunkowego;
- nadzorowanie prac budowlanych w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej mogącej ulec zniszczeniu w wyniku tych prac (tzw. nadzory archeologiczne);
- sporządzanie dokumentacji opisowej, rysunkowej, fotograficznej i elektronicznej znalezisk z wykopalisk;
- zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz znalezisk (dostarczanie do muzeum lub właściwego magazynu);
- analizowanie i opracowywanie pod względem naukowym zabytków pozyskanych w wyniku badań archeologicznych lub znajdujących się już w kolekcjach;
- organizowanie i nadzorowanie pracy specjalistów z różnych dziedzin (paleozoologowie, palinolodzy, architekci itp.), mającej na celu dogłębne analizowanie zabytków i ich kontekstu archeologicznego;
- publikowanie w formie raportów wstępnych i publikacji finalnych wyników prac archeologicznych, obejmujących opisy, interpretacje i rekonstrukcje całości badanego materiału archeologicznego;
- przeprowadzanie wszechstronnej analizy i rekonstrukcji minionych kultur na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - opracowywanie i konserwacja zbiorów muzealnych;
- uczestnictwo w procesie ustawodawczym związanym z ochroną dóbr kultury;
- prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19322273, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON