Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 721102
Nazwa zawodu: Formierz odlewnik
Synteza zawodu: Wykonuje samodzielnie formy odlewnicze w przypadku formowania w skrzynkach ręcznych lub pracuje w zespole w przypadku form murowanych, formowania w kesonach itp; wprowadza ciekły metal do wnęki formy odlewniczej stosując łyżki, kadzie ręczne oraz kadzie dźwignicowe; oczyszcza odlewy z przywartej masy formierskiej i rdzeniowej, usuwa układ wlewowy, nadlewny, zalewki itp. ręcznie lub za pomocą różnych maszyn i urządzeń; wykonuje samodzielnie rdzenie odlewnicze; wybija samodzielnie odlewy z form odlewniczych lub pracuje w zespole w przypadku dużych form, wymagających stosowania podnośników, suwnic i innych urządzeń.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie stanowiska do formowania przez dobór skrzynek formierskich, zespołu modelowego, masy formierskiej oraz narzędzi potrzebnych do wykonania formy;
- zagęszczanie masy formierskiej wokół zespołu modelowego, wypełnianie masą formierską i jej zagęszczanie w pozostałej objętości skrzynek formierskich;
- wykonywanie otworów odpowietrzających w obu połówkach formy;
- składanie formy odlewniczej łącznie z rdzeniami odtwarzającymi wewnętrzne przestrzenie odlewu;
- przygotowywanie formy do zalewania metalem przez trwałe połączenie obu części formy oraz ustawienie jej w miejscu zalewania;
- sprawdzanie temperatury ciekłego metalu przed zalewaniem formy i porównanie z danymi zawartymi w instrukcji;
- konserwowanie i naprawa łyżek i kadzi służących do zalewania;
- ręczne usuwanie przywartej masy formierskiej i rdzeniowej ze ścianek odlewu za pomocą młotków ręcznych i pneumatycznych, ścinaków, szczotek drucianych, szlifierek itp.;
- usuwanie układów wlewowych, nadlewów, zalewek itp. ręcznie lub za pomocą odpowiednich urządzeń;
- wprowadzanie odlewów do odpowiednich urządzeń oczyszczających: bębnów obrotowych, oczyszczarek pneumatyczno-komorowych, oczyszczarek wirnikowych i innych;
- oczyszczanie powierzchni wewnętrznych skrzyni rdzeniowej i pokrycie jej środkiem przeciwdziałających przylepianiu się masy rdzeniowej do ścianek rdzennicy;
- zagęszczanie masy w obu połówkach rdzennicy;
- zakładanie żeber wzmacniających oraz wykonanie kanałów odpowietrzających;
- wprowadzanie wykonanego rdzenia do pieca do suszenia lub do urządzenia umożliwiającego utwardzanie rdzenia innymi sposobami;
- pokrywanie powierzchni rdzeni odpowiednimi pokryciami ochronnymi;
- sprawdzanie ważnych wymiarów rdzenia przymiarami i sprawdzianami,
- wybijanie odlewów z form ręcznie lub za pomocą urządzeń takich, jak belka wibracyjna, krata wstrząsowa lub oczyszczarka wodna;
- przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965654, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON