Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 5153
Nazwa zawodu: Funkcjonariusze straży ochrony kolei
Synteza zawodu: prowadzą działania mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli korzystających z usług kolei; chronią mienie kolejowe i mienie powierzone kolei; nadzorują przestrzeganie przepisów o porządku na obszarze kolejowym, z możliwością użycia broni palnej, psów służbowych oraz dostępnych środków łączności.
Zadania zawodowe: - zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym ;
- zatrzymywanie winnego dokonania przestępstwa lub wykroczenia na obszarze kolejowym i doprowadzanie go przymusowo do najbliższej jednostki policji;
- nakładanie w trybie obowiązujących przepisów grzywny w formie mandatu karnego;
- legitymowanie lub stwierdzanie w inny sposób tożsamości osób, które przekroczyły przepisy o porządku na obszarze kolejowym;
- kontrolowanie stanu zabezpieczenia mienia kolejowego i towarów powierzonych kolei do przechowania lub przewozu;
- uczestniczenie w akcjach profilaktycznych i represyjnych o charakterze porządkowym i przeciwdziałanie kradzieżom;
- współdziałanie z policją, żandarmerią wojskową i strażą graniczną;
- patrolowanie pociągów, dworców oraz pełnienie służb na posterunkach stałych;
- wykorzystywanie w trakcie pełnienia służby w zależności od potrzeb: broni palnej, ręcznej, miotaczy gazu i psów służbowych;
- posługiwanie się środkami łączności i transportu;
- wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965664, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON