Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3453
Nazwa zawodu: Funkcjonariusze Służby Więziennej
Synteza zawodu: Funkcjonariusze Służby Więziennej nadzorują w zakładach karnych osoby odbywające karę pozbawienia wolności i w aresztach śledczych osoby tymczasowo aresztowane oraz sprawują nad nimi opiekę wychowawczą.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- przyjmowanie tymczasowo aresztowanych i skazanych do grupy więziennej, składanie ich mienia do magazynu depozytów oraz eskortowanie ich do miejsc pobytu;
- legitymowanie osób przybywających do więzień i aresztów śledczych;
- zapewnianie bezpieczeństwa osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz innym osobom tam przebywającym;
- przeprowadzanie osadzonych w obrębie zakładu karnego lub aresztu i pełnienie nad nimi nadzoru podczas widzeń, posiłków, spaceru itp.;
- przeszukiwanie cel i odzieży osób osadzonych oraz nadzór nad ich korespondencją;
- planowanie działań wychowawczych w stosunku do osób skazanych i osadzonych tymczasowo w areszcie, organizowanie im i nadzorowanie pracy, nauki, rekreacji, sportu; wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i porządku;
- kształtowanie środowiska więziennego, doradzanie i udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach i problemach wynikających z codziennego życia więziennego, zapobieganie aktom samoagresji i demoralizacji;
- dokonywanie okresowej oceny osób skazanych i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;
- opiniowanie i wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania skazanych;
- wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975965, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON