Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 322901
Nazwa zawodu: Felczer
Synteza zawodu: Udziela pomocy w przypadkach zachorowania lub zagrożenia chorobą; diagnozuje stan zdrowia, bierze udział w procesie leczenia; zajmuje się profilaktyką leczniczą, szerzeniem oświaty zdrowotnej.
Zadania zawodowe: - diagnozowanie i orzekanie o stanie zdrowia chorego (pod fachowym nadzorem lekarza): zbieranie wywiadów, wykonywanie badań pomocniczych, rozpoznawanie chorób, orzecznictwo;
- udział w procesie leczenia przez wykonywanie pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami lekarza lub samodzielnie zabiegów leczniczych i opiekuńczych;
- rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i warunków socjalno-bytowych ludności (zbieranie wywiadów, analiza dokumentacji, współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi);
- zwalczanie chorób zakaźnych, zapobieganie im i prowadzenie działalności profilaktycznej, tj. sprawowanie nadzoru nad: artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytkowymi (inspekcja sanitarna), przestrzeganiem zasad higieny osobistej, zaopatrzeniem w wodę oraz dezynsekcją, deratyzacją i izolowaniem zakaźnie chorych;
- szerzenie oświaty sanitarnej i zdrowotnej, prowadzenie działalności informacyjnej i wychowawczej, służącej podniesieniu kultury zdrowotnej, kształtowaniu nawyków zdrowotnych i postaw ludzi w określonych środowiskach, w celu profilaktyki zdrowotnej;
- współpraca z lekarzem, pielęgniarką środowiskową, poradniami specjalistycznymi oraz innymi placówkami służby zdrowia i instytucjami, w celu podejmowania wspólnych działań zapobiegawczych i leczniczych;
- przestrzeganie zasad higieny i aseptyki (zgodnie z przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych zabiegów leczniczych i opiekuńczych);
- wykonywanie prac administracyjnych i dokumentacyjnych (ewidencjonowanie pacjentów, wydawanie orzeczeń, wystawianie recept - starsi felczerzy);
- udzielanie pomocy w nagłych wypadkach - przy zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta;
- kontrolowanie przebiegu leczenia i udzielanie porad ambulatoryjnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949648, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON