Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 247101
Nazwa zawodu: Funkcjonariusz Inspekcji Celnej
Synteza zawodu: Rozpoznaje, zapobiega, wykrywa i zwalcza przestępstwa i wykroczenia w zakresie obrotu towarowego z zagranicą; kontroluje legalność pochodzenia towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym; ujawnia składniki majątkowe podmiotów zobowiązanych do uiszczenia należności celnych; ochrania funkcjonariuszy celnych, miejsca odpraw celnych i obiekty administracji celnej na wniosek organu celnego.
Zadania zawodowe: - organizowanie i przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie nielegalnego obrotu towarowego z zagranicą;
- kontrola legalności pochodzenia towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę;
- zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, pomieszczeń, bagażu i ładunku, w celu kontroli legalności obrotu towarowego z zagranicą;
- zatrzymywanie pojazdów i innych środków przewozowych, w celu przeprowadzenia rewizji towarów lub kontroli dokumentów przewozowych;
- prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk związanych z obrotem towarowym z zagranicą oraz przedstawianie informacji i analiz organom administracji rządowej;
- współpraca i współdziałanie z innymi organami, instytucjami i organizacjami państwowymi oraz zagranicznymi w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń w dziedzinie obrotu towarowego z zagranicą;
- ochrona funkcjonariuszy celnych, miejsc odpraw celnych i obiektów administracji celnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek organu celnego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966615, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON