Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244201
Nazwa zawodu: Filozof
Synteza zawodu: Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.
Zadania zawodowe: - analizowanie poglądów poszczególnych szkół filozoficznych, stanowisk i zawartych w nich tendencji myślowych;
- omawianie w sposób analityczno-syntetyczny koncepcji różnych kierunków filozoficznych oraz systemów znaczących filozofów;
- odkrywanie i precyzowanie nowych punktów widzenia oraz uświadamianie założeń i konsekwencji wynikających z badanych poglądów filozoficznych;
- badanie i analizowanie różnych koncepcji historiozoficznych, których przedmiotem są dzieje, ich prawidłowości i ich kierunek rozwoju oraz istota i sens (cel), granice poznania historycznego (filozofia historii);
- podejmowanie filozoficznych prób tworzenia syntetycznego poglądu na świat i miejsce w nim człowieka;
- tworzenie syntez przez umiejętne łączenie doświadczenia potocznego z wynikami nauk szczegółowych (przyrodniczych, humanistycznych i społecznych);
- konceptualizacja podstaw całości naszego myślenia o świecie i człowieku;
- tworzenie pojęć i nowych znaczeń pojęć;
- precyzowanie pewnych pojęć na podstawie doświadczenia i formułowanie ich za pomocą ogólnej hipotezy czy koncepcji;
- zajmowanie własnego stanowiska w postaci interpretacji i ocen danych oraz tworzenie własnych hipotez, koncepcji czy też teorii;
- aktualizowanie problematyki naukowo-badawczej, konfrontowanie i wartościowanie;
- rozwijanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i praktyką społeczną.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
- zajmowanie się filozofią nauki; uprawianie publicystyki naukowej i popularnonaukowej;
- opracowywanie ekspertyz naukowych z dziedziny szeroko ujętej filozofii na potrzeby oświaty.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975983, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON