Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223407
Nazwa zawodu: Farmakolog
Synteza zawodu: Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych, informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.
Zadania zawodowe: - badanie losów (metabolizmu) leków w ustroju;
- badanie wpływu leków na czynność narządów i układów;
- monitorowanie leczenia farmakologicznego na podstawie pomiarów stężenia leków we krwi i płynach ustrojowych;
- ocena działań ubocznych i toksycznych środków farmakologicznych;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o dostępności biologicznej leków, dawkowaniu, kumulacji, interakcjach między lekami, objawach ubocznych i toksycznych;
- konsultowanie chorych, u których zaistniały problemy farmakoterapeutyczne;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jatrogennym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w badaniach nowych leków, wprowadzanych do lecznictwa;
- opracowywanie informacje o lekach;
- kierowanie pracownią farmakologii, punktem informacji o lekach lub równorzędnymi placówkami;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976862, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON