Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223406
Nazwa zawodu: Farmaceuta zielarstwo
Synteza zawodu: Wykonuje badania i przeprowadza ocenę surowców roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie, dobiera komponenty leków złożonych pochodzenia roślinnego, określa ich działanie farmakologiczne, zastosowanie, dawkowanie, objawy uboczne, toksyczne, opracowuje technologię ich wytwarzania oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia
Zadania zawodowe: - przygotowywanie leków złożonych (mieszanek) i prostych z surowców roślinnych, zgodnie z zasadami receptury;
- opracowywanie preparatów ziołowych umożliwiających wykorzystywanie działania synergistycznego składników;
- kontrola i unowocześnianie metod uprawy i zbioru surowców;
- współpraca przy tworzeniu roślin leczniczych modyfikowanych genetycznie, w celu zapewnienia jak najlepszych właściwości leczniczych i eliminacji wszelkich działań niepożądanych;
- badanie właściwości fizykochemicznych surowców roślinnych i pochodzenia naturalnego, badanie zawartości substancji czynnych w tych surowcach;
- przetwarzanie surowców roślinnych (suszenie, sporządzanie nalewek, wyciągów, odwarów, granulowanie itp.), przechowywanie ich i zabezpieczanie;
- realizowanie recept lekarskich;
- kontrolowanie zgodności terapeutycznej składników leków złożonych i zaleconego przez lekarza dawkowania;
- wydawanie (sprzedawanie) leków gotowych otrzymanych z hurtowni lub od wytwórcy;
- nadzorowanie kontroli ich jakości;
-kontrolowanie terminów ważności leków, wycofywanie leków i surowców przeterminowanych bądź wycofanych przez inspekcję farmaceutyczną z obrotu;
- informowanie (przygotowywanie informacji) o przeznaczeniu leków pochodzenia roślinnego, sposobie użycia, dawkowaniu, objawach ubocznych, interakcjach, przeciwwskazaniach, trwałości i sposobie przechowywania;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie badań surowców roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie;
- ocenianie składników leków złożonych i mieszanki, określanie ich działania terapeutycznego, dawki toksycznej oraz przeprowadzanie prób biologicznych (testowanie) leków pochodzenia roślinnego;
- opracowywanie technologii produkcji leków roślinnych;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań surowców i preparatów oraz technologii ich wytwarzania;
- kierowanie przetwórstwem leków roślinnych i placówką (zakładem, pracownią) zajmującą się zielarstwem;
- branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych i farmaceutycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966642, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON