Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223405
Nazwa zawodu: Farmaceuta – specjalista jakości leków
Synteza zawodu: Nadzoruje warunki wytwarzania leków, warunki ich przechowywania w hurtowniach farmaceutycznych i innych punktach sprzedaży detalicznej; kontroluje procesy zapewnienia właściwej jakości leków i materiałów medycznych oraz podejmuje działania zapobiegające wytworzeniu bądź wprowadzeniu do obrotu leków i materiałów niewłaściwej jakości.
Zadania zawodowe: - kontrolowanie warunków wytwarzania i przechowywania leków i materiałów medycznych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
- prowadzenie audytu w wytwórniach środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;
- kontrolowanie warunków przechowywania leków i materiałów medycznych i prowadzenia nimi obrotu w hurtowniach farmaceutycznych i innych placówkach obrotu hurtowego;
- kontrolowanie aptek i innych placówek prowadzących obrót detaliczny lekami pod względem ich przechowywania i wydawania, prowadzenia ich ewidencji, a także sposobów informowania osób o lekach;
- kontrolowanie warunków obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi;
- uczestniczenie w działalności na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jatrogennym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie jednostkami organizacyjnymi inspekcji farmaceutycznej;
- kierowanie jednostką zapewnienia jakości w wytwórni farmaceutycznej;
- dokonywanie oceny biodostępności i biorównoważności leków;
- branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996643, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON