Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223404
Nazwa zawodu: Farmaceuta – farmacja szpitalna
Synteza zawodu: Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie leków złożonych i prostych według wskazań lekarskich i zgodnie z zasadami receptury zawartej w Farmakopei, z zachowaniem zasad dobrej praktyki aptecznej;
- kontrolowanie zgodności terapeutycznej i farmakochemicznej składników leków złożonych i zaleconego przez lekarza dawkowania,
- sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego, leków do żywienia dojelitowego,
- wytwarzanie płynów infuzyjnych, przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych, organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
- udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
- udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, udział w racjonalizacji farmakoterapii, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu,
- prowadzenie ewidencji wydawanych leków, zwłaszcza środków silnie działających i odurzających,
- kontrolowanie terminów ważności leków przechowywanych w aptece, wymiana leków przeterminowanych bądź wycofanych z obrotu,
-organizacja pracy w aptece lub w dziale farmacji szpitalnej, planowanie dyżurów, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc przechowywania leków silnie działających i środków odurzających i inne czynności fachowe, ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych,
- prowadzenie ewidencji uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej na oddziały oraz dla pacjenta,
- opracowywanie informacji o lekach, kierowanie apteką (szpitalną lub otwartą), działem farmacji szpitalnej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19293953, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON