Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 242901
Nazwa zawodu: Asystent prawny
Synteza zawodu: Prowadzi w zakładzie pracy obsługę prawną zakładu lub poszczególnych komórek organizacyjnych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie projektów aktów normatywnych, okólników, rozporządzeń i instrukcji;
- opiniowanie umów zawieranych z innymi jednostkami organizacyjnymi;
- interpretowanie prawa i opracowywanie wyjaśnień obowiązujących przepisów;
- opiniowanie projektów aktów normatywnych opracowywanych przez inne jednostki;
- opracowywanie informacji dla kierownictwa o przewidywanych zmianach w prawie i w przepisach w zakresie interesującym zakład;
- reprezentowanie interesów zakładu przed organami procesowymi;
- prowadzenie szkoleń w zakresie rozumienia i stosowania prawa;
- udzielanie porad prawnych zainteresowanym komórkom;
- przyjmowanie interesantów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647164, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON