Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 816102
Nazwa zawodu: Elektroenergetyk elektrowni wodnych
Synteza zawodu: Wykonuje czynności techniczne przy obsłudze, konserwacji i naprawach urządzeń elektroenergetycznych, sprawuje nadzór nad pracą tych urządzeń oraz utrzymuje w pełnej gotowości ruchowej pomiarowe urządzenia elektryczne i hydrotechniczne, posługując się urządzeniami i aparaturą pomiarową.
Zadania zawodowe: - uruchamianie i wyłączanie hydrogeneratorów, sprawowanie nadzoru nad ich pracą oraz urządzeniami pomocniczymi;
- wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektrycznych w ruchu i podczas postoju;
- sprawowanie nadzoru nad pracą rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, transformatorów oświetlenia i sygnalizacji itp.;
- kontrola pracy urządzeń hydrotechnicznych, jak śluzy, jazy, przepławki oraz zbiornika wodnego, w szczególności w okresie niskich i wysokich stanów wody;
- kontrola pracy i obsługa urządzeń pomocniczych elektrowni, jak baterie akumulatorowe, układy sprężonego powietrza, zasilanie rezerwowe itp.;
- przeprowadzanie pomiarów oporności izolacji, poboru prądu i mocy przez urządzenia energetyczne;
- przygotowywanie miejsc pracy pod względem bhp i dopuszczanie do pracy brygad remontowych na polecenie pisemne i ustne;
- określanie przyczyn wadliwego działania urządzeń elektrycznych, lokalizowanie usterek, usuwanie ich we własnym zakresie lub przy pomocy niezbędnych specjalistów;
- prowadzenie książki raportów oraz dziennika pracy powierzonych urządzeń wg wymogów dozoru;
- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji dyspozytora małych elektrowni wodnych, jazów i ujęć.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951308, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON