Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 816101
Nazwa zawodu: Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
Synteza zawodu: Nadzoruje, reguluje i przełącza urządzenia elektroenergetyczne w elektrowniach i elektrociepłowniach; naprawia, konserwuje i remontuje te urządzenia oraz utrzymuje ich stan techniczny w pełnej gotowości ruchowej, posługując się urządzeniami i aparaturą pomiarową.
Zadania zawodowe: - wykonywanie niezbędnych przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia i kontrola ich pracy;
- przygotowywanie miejsc pracy pod względem bhp i dopuszczanie do niej brygad konserwacyjno-remontowych na polecenie pisemne i ustne;
- ciągła obsługa i kontrola pracy urządzeń, a szczególnie generatorów, transformatorów, rozdzielni, sygnalizacji itp.;
- przeprowadzanie pomiarów oporności izolacji, temperatury, poboru prądu lub mocy w czasie pracy lub postoju;
- przeprowadzanie kontroli pracy urządzeń sprężonego powietrza, baterii akumulatorowych, układów chłodzenia powietrzno-wodnego i wodorowego;
- diagnozowanie przyczyn wadliwego funkcjonowania urządzeń i instalacji, lokalizowanie usterek i awarii oraz usuwanie ich we własnym zakresie lub przy udziale niezbędnych fachowców;
- przeprowadzanie okresowych konserwacji;
- kontrolowanie oświetlenia awaryjnego, zaporowego, automatyki i sygnalizacji, a w szczególności samoczynnego włączania rezerwy;
- dokonywanie odczytów wskazań aparatury pomiarowej oraz prowadzenie książki raportów z pracy urządzeń wg wymogów dozoru;
- stosowanie bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac pomocniczych przy montażu lub remontach urządzeń elektroenergetycznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958827, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON