Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 724401
Nazwa zawodu: Elektromonter linii kablowych
Synteza zawodu: Buduje, konserwuje i naprawia linie kablowe do 1 kV, przygotowuje trasy kablowe w zabudowie miejskiej i na otwartych przestrzeniach, wykonuje głowice i mufy kablowe; posługuje się sprzętem specjalistycznym oraz narzędziami ślusarskimi i monterskimi.
Zadania zawodowe: - wytyczanie tras linii kablowych i szczegółowe zapoznawanie się z nimi;
- wyznaczanie miejsc połączeń mufowych odcinków trasy, rozmieszczanie bębnów z kablami i wybór metody rozciągnięcia kabla;
- przygotowywanie trasy i sposobu prowadzenia kabla w kanale, wykopie, na konstrukcji itp., przygotowywanie studzienek;
- wciąganie kabla do przygotowanej trasy, zazwyczaj mierzonej metodą ręczną i półmechaniczną;
- układanie i umocowywanie kabla na uchwytach oraz w ziemi, z przykryciem i oznakowaniem;
- wykonywanie połączeń muf przelotowych i głowic końcowych osprzętu dla danego typu kabla: suche, półsuche, olejowe, z tworzyw itp.;
- oznaczanie żył kabla do połączeń między rozdzielniami;
- próby izolacji - pomiar oporności induktorem i próba napięciowa wg warunków technicznych;
- zabezpieczanie trasy przykrycia i przywracanie stanu pierwotnego;
- zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji w kanałach i studzienkach;
- instalowanie czujników ogniowych w tunelach, kanałach i pomieszczeniach;
- stosowanie ręcznych wykopów w miejscach niebezpiecznych oraz przepustów pod drogami: mechanicznych i ręcznych typu Kret, przecisk itp.;
- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca przy układaniu kabli energetycznych wysokiego i niskiego napięcia, sygnalizacyjnych i teletechnicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987504, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON