Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 724303
Nazwa zawodu: Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego
Synteza zawodu: Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) i montuje z elementów składowych sprzęt i osprzęt oświetleniowy, ustawia go na właściwych miejscach - zgodnie z potrzebami poszczególnych sekwencji sztuk, przyłącza do instalacji stosując odpowiednie przewody, prowadzi konserwację tego sprzętu oraz instalacji posługując się typowymi narzędziami elektromonterskimi, elektrycznymi przenośnymi przyrządami pomiarowymi, zapewnia odpowiednie warunki eksploatacji instalacji elektrycznych oraz aparatury elektrycznej i oświetleniowej.
Zadania zawodowe: - ręczne - lub za pomocą podręcznych środków transportowych - dostarczanie sprzętu i osprzętu oświetleniowego na właściwe miejsce planu gry (lub próby), jego mocowanie i ustawianie zgodnie z potrzebami inscenizacji;
- dokonywanie zmian ustawienia i regulacji sprzętu podczas spektaklu (próby) zarówno w czasie przerw, jak i w czasie trwania akcji scenicznych zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi;
- sporządzanie dokumentacji oświetleniowej poszczególnych sekwencji obsługiwanych widowisk;
- wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych elektrycznych instalacji oświetleniowych na scenach teatralnych oraz w studiach filmowych i telewizyjnych;
- diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń instalacji oświetleniowych na podstawie oględzin i pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji przewodów roboczych oraz ochronnych;
- montowanie ruchomych (tymczasowych) instalacji oświetleniowych jedno- i trójfazowych we wnętrzach i w plenerze;
- montowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych i ich konserwowanie;
- wykonywanie instalacji elektrycznych w rekwizytach oraz instruowanie (w miarę potrzeby) aktorów o sposobach obsługi zelektryfikowanych rekwizytów i pomaganie w ich obsłudze;
- wykonywanie prac naprawczo-konserwacyjnych opraw oświetleniowych (wraz z ich wyposażeniem) oraz drobnych prac naprawczych rekwizytów z wyposażeniem elektrycznym;
- montowanie nieskomplikowanych rozdzielnic oraz tablic bezpiecznikowych;
- przechowywanie powierzonego sprzętu i osprzętu oraz innych związanych z nimi środków inscenizacji w podręcznym magazynie oraz wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem aparatury oświetleniowej do eksploatacji lub oddawaniem jej z powrotem do magazynów głównych;
- ekspediowanie i ponowne przyjmowanie sprzętu i osprzętu oświetleniowego wywożonego (i przywożonego), np. na występy, do napraw, celem wypożyczenia;
- utrzymywanie prawidłowości oświetlenia (w tym także kierunkowego i ewakuacyjnego) we wszelkiego rodzaju przejściach;Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19300100, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON