Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 7243
Nazwa zawodu: Elektrycy budowlani i pokrewni
Synteza zawodu: Elektrycy budowlani i pokrewni wykonują wszelkiego typu elektryczne instalacje oświetleniowe i siłowe, dobierając odpowiednie przewody, osprzęt instalacyjny, elektryczne urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające niskiego napięcia, dostarczają na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) i montują z elementów składowych sprzęt i osprzęt oświetleniowy, ustawiają go na właściwych miejscach - zgodnie z potrzebami poszczególnych sekwencji sztuk, przyłączają do instalacji stosując odpowiednie przewody, prowadzą konserwację tego sprzętu oraz instalacji.
Zadania zawodowe: - wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych na budowach, w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną;
- wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji, instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu oświetleniowego i siłowego;
- diagnozowanie stanu technicznego instalacji na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych stanu izolacji, rezystancji liniowych oraz skuteczności pracy przewodu neutralnego w punktach zasilania urządzeń elektrycznych;
- wykonywanie w miejscu montażu reklamy świetlnej instalacji niskiego i wysokiego napięcia przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną;
- montowanie systemów wysokonapięciowych rur jarzeniowych, zapewniających odpowiednie wymagania elektroizolacyjne i wytrzymałościowe dla różnych warunków atmosferycznych;
- montowanie podzespołów towarzyszących elektrycznym reklamom świetlnym: tablic rozdzielczych, zegarów sterujących, przekaźników programowych, sterowników procesorowych, transformatorów, - wykonywanie elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających w warunkach miejskich i terenowych (najczęściej w okolicy poboczy dróg, na wiaduktach) służących do zasilania reklam świetlnych, instalowanie i montowanie terenowych szaf rozdzielczych;
- ręczne lub za pomocą podręcznych środków transportowych dostarczanie sprzętu i osprzętu oświetleniowego na właściwe miejsce planu gry (lub próby), jego mocowanie i ustawianie zgodnie z potrzebami inscenizacji;
- dokonywanie zmian ustawienia i regulacji sprzętu podczas spektaklu (próby) zarówno w czasie przerw, jak i w czasie trwania akcji scenicznych zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984453, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON