Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 724211
Nazwa zawodu: Elektromonter transformatorów
Synteza zawodu: Wykonuje elektryczne prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno- remontowe transformatorów mocy na stacjach elektroenergetycznych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalowanych linii elektroenergetycznych i transformatora.
Zadania zawodowe: - instalowanie oraz montaż i demontaż transformatorów mocy na stacjach umieszczonych w budynkach, napowietrznych i przewoźnych;
- diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek transformatorów na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych, bez wykonywania rewizji wewnętrznych;
- wykonywanie rewizji wewnętrznych transformatorów oraz rewizji i napraw przełączników zaczepów pod obciążeniem;
- wymiana izolatorów przepustowych wyprowadzających na zewnątrz końce uzwojeń górnego i dolnego napięcia;
- uzupełnianie poziomu oleju w transformatorze lub wymiana kompleksowa oleju i kontrola szczelności kadzi;
- okresowe czyszczenie izolatorów w stacjach transformatorowych napowietrznych;
- wykonywanie lub konserwowanie połączeń elektrycznych transformatora w komorach rozdzielni: montowanie, demontowanie szyn górnego i dolnego napięcia, izolatorów przepustowych rozdzielni, muf kablowych po stronie niższego napięcia transformatora itp.;
- wykonywanie podstawowych operacji manewrowych na stacjach (głównie bezobsługowych) za pomocą narzędzi specjalnych: drążków izolujących do odłączników i cęgów izolujących do bezpieczników rurowych;
- wykonywanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwporażeniowych przy pracach w obrębie transformatorów energetycznych w różnych warunkach; stosowanie osobistych i zewnętrznych osłon izolacyjnych, przenośnych uziemień ochronnych, neonowych wskaźników napięcia, a także tablic ostrzegawczych i ogrodzeń przenośnych (wyłącznie na polecenie);
- wykonywanie prac montażowo-demontażowych w obrębie transformatorów energetycznych, a także przy montażu transformatorów w docelowym miejscu pracy, np. mocowanie transformatorów, wykonywanie różnego rodzaju uziemień (ochronnych, roboczych, odgromowych, pomocniczych).
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na stacjach transformatorowo- rozdzielczych, w zakresie wynikającym ze specjalnego przeszkolenia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19995487, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON