Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 724209
Nazwa zawodu: Elektromonter taboru szynowego
Synteza zawodu: Wykonuje elektryczne prace instalacyjne i montażowe oraz konserwuje i remontuje maszyny i urządzenia elektryczne w jednostkach taboru szynowego kolejowego i tramwajowego, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacyjnych remontów instalacji oświetleniowej, grzewczej i sygnalizacyjnej oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, stanowiących wyposażenie jednostek taboru kolejowego;
- wykonywanie napraw aparatury obwodów głównych i pomocniczych taboru kolejowego;
- diagnozowanie, wyszukiwanie oraz usuwanie uszkodzeń w wagonowych urządzeniach elektrycznych, rozdzielczych, obwodach instalacji elektrycznej zasilania głównego (z przewodu jezdnego) oraz zasilania autonomicznego (prądnice wagonowe i akumulatory);
- diagnozowanie stanu technicznego oraz wykonywanie prac montażowo- demontażowych maszyn elektrycznych w celu przeprowadzenia remontów głównych w warsztatach naprawczych;
- wykonywanie okresowych przeglądów i elektrycznych pomiarów elektroizolacyjnych instalacji stałoprądowej i zmiennoprądowej lokalnej sieci napięcia oraz sprawności układów zabezpieczających i regulacyjnych;
- montowanie i demontowanie różnego typu aparatów elektrycznych niskiego napięcia, wymienianie zużytych źródeł światła, urządzeń grzejnych, akumulatorów, łączy, przewodów itp.;
- montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń sygnalizacyjnych, centralnego sterowania, np. mechanizmów otwierania drzwi, oświetlenia, urządzeń hamulcowych, łączności;
- wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji różnego typu maszyn wirujących, diagnozowanie sprawności technicznej oraz zużycia podzespołów, przeprowadzanie regulacji w obrębie zespołów napędowych;
- wykonywanie prac ślusarskich i montażowych przy budowie i demontażu instalacji i urządzeń elektrycznych jednostek taboru szynowego, np. przygotowywanie instalacji do montażu, cięcie, wyginanie i gwintowanie rurek izolacyjnych lub wiercenie, pasowanie;
- montowanie i demontowanie maszyn i urządzeń elektrycznych szynowych zgodnie z dokumentacją podstawową i instrukcjami;
- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac instalacyjnych, montażowych, konserwacyjnych i remontowych w zakładach naprawczych taboru kolejowego;
- wykonywanie elektrycznych prac konserwacyjno-remontowych taboru kolejowego w zajezdniach lub ekipach naprawczych wyjazdowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996672, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON