Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 724208
Nazwa zawodu: Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
Synteza zawodu: Wykonuje prace instalacyjne oraz montażowo-demontażowe w obrębie stacji trakcyjnych, konserwuje i remontuje urządzenia elektryczne stacji, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi, a także wykonuje podstawowe pomiary elektryczne w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń.
Zadania zawodowe: - wykonywanie prac instalacyjno-montażowych transformatorów energetycznych, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczających i prostownikowych w stacjach trakcyjnych zasilających linie kolejowe, tramwajowe i trolejbusowe;
- diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie podzespołów elektrycznych stacji oraz obciążeń poszczególnych sekcji;
- wykonywanie prac montażowo-demontażowych izolatorów stacyjnych wewnętrznych i napowietrznych (wsporczych i przepustowych);
- montowanie i demontowanie różnych podzespołów elektrycznych stacji trakcyjnych transformatorowo-rozdzielczych: szyn zbiorczych przekaźników, przyrządów pomiarowych, dławików gaszących, urządzeń prostownikowych itp.;
- wykonywanie przeglądów technicznych okresowych w stacjach oddziałowych i pośrednich oraz przeglądów bieżących w głównych stacjach zasilających trakcji elektrycznych;
- budowanie linii trakcyjnych kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych, instalowanie przewodu jezdnego, odciągów, izolatorów, konstrukcji wsporczych, nośnych itp.;
- diagnozowanie, wyszukiwanie i lokalizacja uszkodzeń linii trakcyjnej, zasilania poszczególnych sekcji, uziemień roboczych i ochronnych;
- wykonywanie pomiarów elektrycznych linii trakcyjnej;
- wykonywanie zabiegów konserwacyjnych oraz napraw linii trakcyjnych (przerwy, zwarcia, upływności);
- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac instalacyjno-montażowych oraz konserwacyjno-naprawczych w obrębie stacji trakcyjnych prądu stałego, wykorzystywanych do zasilania kolejowych ciągów transportowych w kopalniach górnictwa odkrywkowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965166, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON