Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 724205
Nazwa zawodu: Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
Synteza zawodu: Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń elektrycznych, urządzeń elektrycznych maszyn wydobywczych i transport- owych, a także elektrycznych sieci i trakcji oraz elektromechanicznych urządzeń towarzyszących, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i elektryczną, przenośną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu zdiagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych kopalni.
Zadania zawodowe: - wykonywanie różnego typu elektrycznych robót instalacyjnych sieci zasilającej maszyny i urządzenia elektryczne górnictwa podziemnego: linii elektroenergetycznych, stałych i ruchomych stacji transformatorowych i rozdzielni, linii zasilania maszyn i urządzeń do odstawy urobku i wydobywczych, maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania kopalni w ruchu, tj. urządzeń klimatyzacyjnych, odwadniania, oświetlenia itp.;
- wykonywanie bieżących przeglądów i napraw oraz diagnozowanie stanu technicznego różnego typu instalacji elektrycznych, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, na podstawie pomiarów elektrycznych, uruchomień próbnych, oględzin tras kablowych;,br>- instalowanie, konserwowanie i wykonywanie napraw urządzeń elektrycznych zdalnego i centralnego sterowania maszyn, przenośników, tam wentylacyjnych, zwrotni i innych urządzeń górniczych;
- rozbudowywanie oraz konserwowanie istniejącej instalacji oświetleniowej i siłowej, uziemień, oponowych instalacji ruchomych, a zwłaszcza konserwowanie sprzęgłowych łączników wtykowych;- wykonywanie przeglądów technicznych w obrębie podziemnej kolejowej trakcji elektrycznej, urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych oraz urządzeń zasilających;
- montowanie (demontowanie) osprzętu instalacji siłowych, np. muf, skrzynek złączowych i rozdzielczych, odłączników, wyłączników, przełączników, instalacji zasilających w wyrobiskach chodnikowych i ścianowych - do maszyn urabiających, zespołów wiertniczych, kombajnów z napędem elektrycznym itp.;
- wykonywanie prac montażowych i demontażowych silników elektrycznych oraz zabiegów konserwacyjnych i remontów bieżących w dołowym warsztacie elektrycznym, np. wymiana łożysk, czyszczenie wirników;
- wykonywanie przeglądów technicznych kopalnianych aparatów elektrycznych niskiego napięcia o specjalnych wymaganiach eksploatacyjnych, np. ognioszczelnych wyłączników stycznikowych (iskrobezpiecznych), wyłączników zapadkowych;
- wykonywanie przeglądów technicznych i konserwowanie transformatorowych zespołów wiertarkowych okapturzonych oraz ognioszczelnych;
- montowanie (demontowanie) skrzynek i tablic (pulpitów) sterowniczych do układów automatyzacji odstawy, stałych i pojazdowych stacji transformatorowych;
- wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych oraz napraw silników napędowych prądu stałego lokomotyw dołowych;
- przestrzeganie przepisów bhp i zaostrzonych rygorów dotyczących instalowania i eksploatacji urządzeń elektrycznych w różnego typu kopalniach górnictwa podziemnego, wg lokalnych instrukcji i przepisów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19964965, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON