Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 513204
Nazwa zawodu: Zabiegowy balneologiczny
Synteza zawodu: Przygotowuje borowiny do zabiegów balneologicznych przez przetwarzanie surowca borowinowego; wykonuje zabiegi balneologiczne: kąpiele lecznicze, zabiegi wodolecznicze (hydroterapia), płukania lecznicze, leczenia borowiną, inhalacje w celu leczenia i rehabilitacji chorych.
Zadania zawodowe: - gromadzenie i przechowywanie surowca borowinowego;
- dostarczanie surowca borowinowego do miejsca wykonywania zabiegu (np. zakładu przyrodoleczniczego);
- mielenie surowca borowinowego w młynku borowinowym;
- przygotowywanie roztworu borowinowego (w specjalnych zbiornikach);
- podgrzewanie roztworu borowinowego i utrzymywanie określonej temperatury (zgodnie z recepturą);
- obsługiwanie aparatury do przygotowywania borowiny (np. mieszalnik borowiny, odstojnik, kuchnia borowinowa);
- przygotowywanie sprzętu i aparatury balneologicznej, roztworów do kąpieli leczniczych (zgodnie z recepturą) oraz innych materiałów niezbędnych podczas zabiegów;
- wykonywanie zabiegów balneologicznych, jak: bicze wodne, kąpiele mineralne i borowinowe, zawijania borowinowe, inhalacje;
- sprawowanie opieki nad pacjentem podczas zabiegu (np. utrzymanie prawidłowej pozycji ciała pacjenta);
- obserwowanie stanu fizycznego i psychicznego pacjenta w trakcie zabiegu (np. rejestracja wszelkich odstępstw od normy, nieprawidłowych zachowań itp.);
- kierowanie ruchem pacjentów podczas zabiegów zbiorowych (np. regulowanie dostępu do inhalatorów);
- ścisłe współdziałanie z lekarzem i personelem leczącym (np. przygotowywanie i wykonywanie zabiegów ściśle wg zarządzeń lekarza, konsultowanie z lekarzem zaobserwowanych nieprawidłowości stanu fizycznego pacjenta itp.);
- obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas zabiegów balneologicznych: urządzeń do kąpieli 1-, 2-, 4-komorowych, aparatury do zabiegów wodoleczniczych (masażu podwodnego, natrysków, kąpieli wirowych), kąpieli solankowych czy siarkowodorowych; stosowanie borowiny oraz urządzeń pomocniczych, jak: leżanki, fotele zabiegowe, stoliki ze zmiennymi układami itp.;
- kontrolowanie i konserwowanie sprzętu balneologicznego (wanny, katedry natryskowe, inhalatory i inne);
- postępowanie zgodne z zasadami higieny i aseptyki (mycie, płukanie, sprzątanie, zmiana ubrania i obuwia itp.);
- proste prace administracyjne (prowadzenie ewidencji pacjentów oraz sporządzanie harmonogramów zabiegów balneologicznych).
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie pomocniczych czynności opiekuńczych, jak np. transportowanie chorych (przewożenie, przenoszenie);
- informowanie pacjenta o przebiegu, warunkach i właściwościach zabiegu balneologicznego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966437, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON