Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 246301
Nazwa zawodu: Zakonnik
Synteza zawodu: Prowadzi zorganizowane, na podstawie formalnych i doktrynalnych zasad religii, życie w określonych wspólnotach, w których pragnie i usiłuje doskonalej realizować życie modlitewne; pogłębia stan duchowego posiadania, bez przywiązywania wagi do dóbr materialnych, realizuje zasadę dobrowolnego ubóstwa - w sposób intensywniejszy niż to jest możliwe i praktykowane przez ogół wyznawców.
Zadania zawodowe: - życie w zakonnej wspólnocie, nierzadko zamkniętej, chroniącej przed "zgiełkiem świata", uniemożliwiającej kontaktowanie się z otaczającym światem zewnętrznym;
- życie pustelnicze w odosobnieniu przy możliwości (w zależności od reguły zakonnej) otwartej działalności, o dużym zróżnicowaniu form i spełnianych zadań, życie bogomyślne i kontemplacyjne;
- praktykowanie, zgodnie z regułą zakonną, stosownych modlitw w wyznaczonych porach oraz medytacji;
- wykonywanie prac o charakterze służebnym, takich jak: praca dla ubogich, prowadzenie kuchni, internatów, nawet agencji turystycznych, opieka nad chorymi w domach i szpitalach, nad ludźmi niedostosowanymi społecznie;
- prowadzenie działalności charytatywnej, polegającej na różnorakiej pomocy we wszelkiego rodzaju biedzie i potrzebach ludzi nieszczęśliwych;
- prowadzenie nauczania we wszystkich stopniach szkolnictwa, zwłaszcza we wspólnotach z reguły ukierunkowanych na wychowanie młodzieży, we wszystkich rodzajach wiedzy, szczególnie wiedzy religijnej i humanistycznej;
- wykonywanie prac pielęgnacyjnych w szerokim tego słowa znaczeniu - od pielęgnowania fizycznego i duchowego zdrowia ludzi, do pielęgnowania dóbr kulturalnych (głównie w zakresie sztuki religijnej), dziedzictwa pisarskiego (np. benedyktyni) w różnym zakresie;
- prowadzenie działalności misyjnej, możliwej dla wszystkich reguł, w różny sposób: głoszenie wiary religijnej połączone zazwyczaj z szerzeniem kultury.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji o charakterze administracyjnym, społecznym, wojskowym, naukowym - przewidywane i dopuszczalne w konkretnym zakonie czy zgromadzeniu - z wykluczeniem funkcji czysto politycznych oraz militarnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958875, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON