KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241403
Nazwa zawodu: Zarządca nieruchomości
Synteza zawodu: Na podstawie umowy z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, bieżąco administruje nieruchomością; podejmuje decyzje oraz działania mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji oraz zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
Zadania zawodowe: - dokonywanie z zamawiającym przeglądu nieruchomości i zawieranie umowy o zarządzanie;
- operacyjne zarządzanie nieruchomością, stosownie do jej rodzaju, w tym: spisywanie umów z najemcami, regulowanie zobowiązań z tytułu umów z dostarczycielami mediów i odbiorcami nieczystości, zbieranie opłat eksploatacyjnych i czynszów, zapewnianie bezpieczeństwa, sprawności działania systemów medialnych, porządku i czystości w obrębie nieruchomości oraz prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji itp.;
- opracowywanie planów zarządzania nieruchomością;
- opracowywanie sprawozdań rzeczowych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową o zarządzanie;
- nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- zabezpieczanie powierzonej dokumentacji stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentacji budowlanej;
- zgłaszanie zmian dotyczących nieruchomości do organu prowadzącego kataster nieruchomości;
- analizowanie dochodowości nieruchomości i podejmowanie działań w celu jej poprawy;
- reprezentowanie właściciela w zakresie określonym obowiązującymi przepisami i umową o zarządzanie.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania nieruchomościami;
- pełnienie funkcji biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18779479, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON