Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1212
Nazwa zawodu: Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów
Synteza zawodu: Zastępcy dyrektorów generalnych (naczelnych) i prezesów kierują wyodrębnionymi funkcjami (pionami) przedsiębiorstw (organizacji) zatrudniających 10 i więcej pracowników oraz formułują politykę z tym związaną, jak też planują i koordynują główne działania w tym zakresie, uwzględniając kierunki określane przez dyrektora generalnego (prezesa), organ założycielski, radę nadzorczą lub gremium zarządzające, przed którymi odpowiadają za podejmowane działania i osiągnięte rezultaty
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: określanie i formułowanie polityki dla wyodrębnionego pionu przedsiębiorstwa (organizacji): osobowego i szkolenia, finansowo-administracyjnego, techniczno-produkcyjnego, marketingu i dystrybucji, badawczo-rozwojowego itp.; planowanie i koordynowanie głównych działań przedsiębiorstwa (organizacji) w wyodrębnionym zakresie, przy wykorzystaniu w tym celu konsultacji podległych kierowników i konsultantów; ocenianie działalności określonego pionu przedsiębiorstwa (organizacji) i osiąganych rezultatów oraz przedstawianie ich dyrektorowi generalnemu (prezesowi), organowi założycielskiemu, radzie nadzorczej lub gremium zarządzającemu; utrzymywanie współpracy z poszczególnymi pionami przedsiębiorstwa (organizacji); reprezentowanie określonego pionu przedsiębiorstwa (organizacji) w kontaktach z zewnętrznymi instytucjami; wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej; nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957663, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON