Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 724204
Nazwa zawodu: Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
Synteza zawodu: Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, urządzeń elektrycznych przenośników taśmowych w kopalniach górnictwa odkrywkowego, a także prace montażowo-demontażowe w obrębie lokalnych stacji i instalacji elektroenergetycznych, trakcji elektrycznych taboru kolejowego; posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową oraz podstawowymi narzędziami elektromonterskimi i przenośnymi przyrządami elektrycznymi do diagnostyki pracy urządzeń.
Zadania zawodowe: - wykonywanie elektroenergetycznych instalacji stałych i ruchomych w celu zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych kopalni górnictwa odkrywkowego;
- instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych stanowiących podzespoły górniczych maszyn wydobywczych oraz urządzeń transportowych;
- montowanie, demontowanie podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach konserwacji i napraw bieżących, a także remontów głównych;
- wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, a zwłaszcza: rozdzielnic wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, urządzeń rozruchu, napędu i hamowania, urządzeń regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych, układów sterowania i regulacji, automatyki blokad między poszczególnymi napędami;
- wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych ciągów przenośników taśmowych: rozdzielnic stacji napędowych, urządzeń rozruchowych i hamulcowych, urządzeń do regulacji prędkości obrotowej silników napędowych, urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz obwodów automatyki;
- wykonywanie przeglądów technicznych trakcji elektrycznej transportu kolejowego oraz lokalnych stacji prostownikowych;
- diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektroenergetycznej instalacji zasilającej oraz maszyn i urządzeń w kopalni odkrywkowej;
- wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji elektroenergetycznej w celach diagnostycznych;
- wykonywanie elektroenergetycznych instalacji ruchomych za pomocą kabli oponowych;
- wykonywanie elektroenergetycznych instalacji pomocniczych, np. oświetlenia;
- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac montażowych urządzeń technicznych z napędem elektrycznym na budowach;
- po krótkim przeszkoleniu wykonywanie prac instalacyjnych, a także konserwacyjno- remontowych urządzeń dźwignicowych;
- instalowanie maszyn i różnego typu przemysłowych urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej lub po szkoleniu kursowym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987661, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON