Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 813210
Nazwa zawodu: Wypalacz wyrobów ceramicznych
Synteza zawodu: Obsługuje piece okresowe, pasażowe oraz tunelowe do wypalania półfabrykatów ceramicznych bez szkliwa i ze szkliwem oraz piece muflowe i elektryczne piece tunelowe do wypalania na wyrobach różnego rodzaju dekoracji.
Zadania zawodowe: - ocenianie jakości i przydatności do wypału półfabrykatów nieszkliwionych i szkliwionych;
- ocenianie jakości nałożonych dekoracji oraz rodzaju farb użytych do dekoracji w celu ustalenia dopuszczalnej temperatury wypału;
- ocenianie przydatności osłon i płyt ogniotrwałych oraz koszy do wypału półfabrykatów ceramicznych;
- sprawdzanie prawidłowego ustawienia stosów oraz właściwej zabudowy wózków i ustawienia stożków kontrolnych;
- sprawdzanie ustawienia i rozmieszczenia półfabrykatów w piecach okresowych i pasażowych;
- sprawdzanie sposobu ustawienia półfabrykatów w koszach przygotowanych do wypalania wyrobów zdobionych w piecach muflowych lub elektrycznych piecach tunelowych;
- przygotowywanie pieca okresowego do wypału przez sprawdzanie palenisk, kanałów, ścian ogniowych, rozpalanie pieca, ustawianie prób i stożków kontrolnych lub urządzeń kontrolno-pomiarowych i prowadzenie ognia zgodnie z instrukcją technologiczną;
- obsługiwanie pieców tunelowych, pasażowych, muflowych i elektrycznych tunelowych zgodnie z instrukcjami technologicznymi;
- zabezpieczanie pieca i wyrobów w sytuacjach awaryjnych (brak gazu, energii elektrycznej lub z innych przyczyn);
- wybieranie wyrobów dekorowanych z koszy po wypale;
- ocenianie jakości wypalonych wyrobów ceramicznych;
- wygaszanie i studzenie pieców okresowych, pasażowych oraz tunelowych do remontu oraz rozpalanie i suszenie pieców po kapitalnym remoncie;
- czyszczenie i konserwowanie pieców oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
- przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965848, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON