Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 812108
Nazwa zawodu: Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
Synteza zawodu: Prowadzi proces wytapiania lub przetapiania stali, spustu surówki z wielkiego pieca, wytapiania żelazostopów; przygotowuje wsad, materiały pomocnicze i dodatki stopowe; otwiera, zatyka oraz konserwuje otwór spustowy; wykonuje naprawy pospustowe; naprawia i wymienia koryta, rynny surówkowe i żużlowe; ocenia jakość surówki oraz prawidłową pracę pieca; dba o bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie przewiercania i przebijania otworu spustowego.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie materiałów wsadowych (żelazostopów, dodatków stopowych), rozdrabnianie żelazostopów potrzebnych do wytopu stali, piasku, materiałów odsiarczających, koksiku oraz rurek tlenowych;
- przygotowywanie wanien spustowych, regulowanie położenia elektrod pieców elektrycznych łukowych;
- przygotowywanie tygli reakcyjnych do wytapiania żelazostopów w procesie metalotermicznym i indukcyjnym;
- ładowanie do pieca stali, surówki i żelazostopów, odtleniaczy i topników do stali płynnej;
- oczyszczanie powierzchni elektrody i zakładanie elektrody w piecu;
- podnoszenie i opuszczanie zasłon okien wsadowych;
- otwieranie (przebijanie) i zatykanie otworu spustowego po każdym wytopie;
- sterowanie lancą tlenową;
- ściąganie żużla z pieca, ocena stopnia żużlowania pieca;
- bieżące pomiary temperatury podczas wytopu stali, surówki i żelazostopów, obserwowanie przebiegu procesu wytapiania lub przetapiania stali wg wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
- sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w obrębie pieca, sterowanie termiczną pracą pieca oraz ocenianie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego w piecu;
- obliczanie ilości dodatków stopowych niezbędnych do wykończenia wytopu;
- pobieranie prób metalu ciekłego i żużla do analizy chemicznej;
- dokonywanie spustu stali, surówki i żelazostopów;
- kontrolowanie prawidłowości kawałkowania i czyszczenia żelazostopów oraz oznaczanie numerów spustów;
- oczyszczanie rynien surówkowych i żużlowych ze skrzepów, naprawianie wyłożenia rynien;
- wrzucanie do kadzi materiałów odsiarczających oraz miału koksowego;
- wymienianie uszkodzonych elementów zestawu dyszowego i żużlowego wielkiego pieca;
- wykonywanie nowego wyłożenia z masy wokół żużlówki;
- uruchamianie, kontrolowanie, regulowanie i zatrzymywanie pieców elektrycznych różnego typu, pomp wirnikowych, wentylatorów pieca redukcyjno-wodorowego, urządzeń rozlewniczych i innych urządzeń pomocniczych;
- usuwanie z tworzącej się skorupy wydmuchów gazów, przedłużanie elektrod, usuwanie narostów na elektrodach;
- przepalanie, czyszczenie i zatykanie otworu spustowego pieca;
- uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji pieców oraz urządzeń odlewniczych;
- organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, zwłaszcza w czasie procesu wytapiania oraz spustu metalu z pieca;
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska naturalnego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19278134, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON